Säkerhet

Kundens säkerhet

På fiskeresorna är kundens säkerhet det viktigaste. Resorna är inte fysiskt krävande men några viktiga saker gås igenom före resan. Vid orderbekräftelse begär vi information om kundens möjliga allergi, hälsotillstånd och allmän fysisk kondition.

En person som är uppenbart berusad får inte delta i resan. Under resan kan man avnjuta alkoholhaltiga drycker men med förstånd, på detta vis kan alla njuta av resans upplevelser på ett säkert sätt.

Säkerhet och kvalitet

Jorma Koivuniemi har avlagt examen som fiskeguide (femte i Finland).

Företaget har en täckande säkerhetsplan. För varje resa görs en skild säkerhetsplan. Före resan går vi gemensamt igenom vad som sker vid en eventuell nödsituation, regler i båten, dagens program samt genomgång av fiskeredskap och fiskesätt.

Båtarna är besiktigade som hyresbåtar. Guiden har hyresbåttillstånd, första hjälp -kurs samt lång erfarenhet av sjöliv.

IMG_2698.JPG