Välkommen till skärgårdens spännande värld!

Våra resor förverkligas i Jakobstads, Larsmos och Karlebys vackra skärgård samt havsområde.

Berätta ert önskemål eller välj ett färdigt paket.

Fiskeguide J. Koivuniemi